Het Akina Mama Project

Unique Voyage steunt het Akina Mama Project van Village Enterprise. Elk jaar doneren wij 10% van de winst aan dit fantastische initiatief.

Het Akina Mama Project verbindt vrouwelijke ondernemers met vrouwelijke collega’s in Oost-Afrika, voorziet hen van de middelen die zij nodig hebben om duurzame bedrijven op te zetten en stelt hen in staat om hun families voor altijd van extreme armoede te verlossen. 

Waarom het belangrijk is om vrouwelijke ondernemers te steunen?

Zeven op de tien vrouwen en meisjes ter wereld leeft in honger. Volgens bevindingen van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (VN) worden vrouwen en meisjes het meest getroffen door verwaarlozing in door armoede getroffen plattelandsgebieden. In Oost-Afrika zijn vrouwen vaker analfabeet, verrichten ze onbetaald werk en eten ze in magere tijden minder dan mannen.

Als vrouwen echter financieel sterker worden, geven ze prioriteit aan gezondheidszorg, voedzaam voedsel en onderwijs waar hun families en gemeenschappen baat bij hebben. Het verbeteren van de positie van vrouwen creëert een deugdzame cyclus, aangezien de uitgaven van vrouwen de ontwikkeling van menselijk kapitaal ondersteunen, wat op zijn beurt de huidige en toekomstige economische groei stimuleert. Ook versterken succesvolle vrouwelijke ondernemers de sociale rechtvaardigheid in de gemeenschappen waar ze wonen.

Village Enterprise heeft als missie om een einde te maken aan extreme armoede op het platteland van Afrika door middel van ondernemerschap en innovatie.