Duurzaam geproduceerd in Nederland

Al onze producten worden gemaakt in een textiel productieatelier in Amsterdam, Nederland. Het atelier heeft als missie de textielindustrie socialer en duurzamer te maken. Zij bieden langdurig werkzoekenden of statushouders een special opleidingstraject aan, waarbij ze ambachten en de Nederlandse taal leren. Het doel is om met dit traject de deelnemers te begeleiden naar betaald werk bij het atelier of bij een andere passende werkgever.

Het atelier probeert op deze manier de armoede in Amsterdam te bestrijden. Nog steeds groeien er kinderen op in armoede, 1 op de 4 kinderen in Amsterdam en landelijk 1 op de 9 kinderen. De meest efficiënte en duurzame manier om armoede te bestrijden is om te werken en zo uit de uitkering te komen.

Achter de schermen